Waterbeheer > Banner

Waterbeheer

Het potentieel van graslandbevloeiing en watermolens in klimaatuitdagingen.

De veel te droge zomers, te lage grondwater-standen, overstromingen en wateroverlast van de afgelopen jaren maken het ons duidelijk: waterbeheer is een erg belangrijke uitdaging waar we vandaag beter veel aandacht aan besteden. Immaterieel erfgoedpraktijken kunnen hier voor nieuwe inzichten zorgen of inspiratie bieden. We kunnen de ervaring van vroeger gebruiken om de klimaatoplossingen van morgen te vinden.

In het themajaar ‘Waterbeheer’ namen we daarom twee immaterieel erfgoedpraktijken onder de loep: traditionele graslandbevloeiing en het vakmanschap van de watermolenaar. Samen met erfgoedgemeenschappen, beheerders en onderzoekers gingen we op zoek naar de mogelijke bijdragen van beide immaterieel erfgoedpraktijken aan klimaatuitdagingen.

Graslandbevloeiing

Graslandbevloeiing

Het bevloeien van grasland is een eeuwenoude landbouwtechniek, waarbij stromend water via sloten en greppels tot op het grasland wordt geleid met de bedoeling de groei te bevorderen en de (hooi)opbrengst te verhogen.

De kennis over het leiden van water in sloten en greppels, om op die manier eigenlijk nooit water te kort of te veel te hebben, is in tijden van vernatting en verdroging erg interessant. Ook de impact van het bevloeien op de bodem, het bodemleven en de grondwaterstand is substantieel.

Meer weten?

Watermolenlandschappen

Watermolenlandschap

Watermolenlandschappen houden veel water vast en zijn voorbeelden van de natte gebieden die vroeger alomtegenwoordig waren in Vlaanderen en Nederland.

De molenaar beheert en onderhoudt dagelijks het molenlandschap door middel van de molenstuw. Daardoor bezit hij of zij waardevolle kennis voor het inzetten van dergelijke watermolenlandschappen in klimaatdoelstellingen.

Meer weten?

Lessons learned

Leerrijk verleden

Het eerste themajaar ‘Waterbeheer’ bracht diverse noden en behoeften aan de oppervlakte, zorgde voor nieuwe inzichten en ideeën voor eerste stappen voorwaarts.

We delen deze geleerde lessen in de hoop ook anderen te inspireren om (immaterieel) erfgoed als hefboom voor ecologische duurzaamheid te bestuderen en een rol te geven.

Meer weten?

Video's & podcasts

Werkplaats Immaterieel Erfgoed
ILVO
Pulse
Human and Nature
Rivierenland
Agentschap Onroerend Erfgoed
Vlaamse Land Maatschappij
Vlaamse Milieumaatschappij
Wageningen
Meertens Instituut
Universiteit Antwerpen