Waterbeheer

Steeds meer krijgen we te maken met droogte, verzilting, en tegelijk ook met vernatting en overstromingen. Technieken zoals graslandbevloeiing of het beheer van watermolenlandschappen kunnen inspirerend werken.

Biodiversiteit

Het verdwijnen van soorten en variëteiten vormt een reële bedreiging voor de planeet. Praktijken zoals het heggen leggen en vlechten en de imkerij kunnen een positieve impact op biodiversiteit hebben.

Bodem

Problemen zoals verschraling van de bodem of overbemesting komen maar al te vaak voor. Ook hier zijn tal van erfgoedpraktijken een mogelijk onderdeel van de oplossing. In 2024 gaan we aan de slag met dit thema.

Het project Water&Land

Het project ‘Water en land’ focust op drie actuele uitdagingen die nauw met elkaar samenhangen: waterbeheer, biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid.

We onderzoeken hoe immaterieel erfgoed een hefboom kan zijn voor ecologische duurzaamheid. Dat doen we samen met erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en Nederland die met hun inspirerende erfgoedpraktijken bijdragen aan een duurzame toekomst. Het gaat om van generatie op generatie overgeleverde kennis en vakmanschap die een klimaatrobuust en ecologisch rijk landschap bevorderen. Maar evengoed om tradities en gebruiken die met water en land te maken hebben.

Meer weten?

Laatste nieuws

Werkplaats Immaterieel Erfgoed
ILVO
Pulse
Human and Nature
Rivierenland
Agentschap Onroerend Erfgoed
Vlaamse Land Maatschappij
Vlaamse Milieumaatschappij
Wageningen
Meertens Instituut
Universiteit Antwerpen