<

Watermolenlandschappen voor de toekomst

Het eerste themajaar rond 'Waterbeheer', in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen van traditionele graslandbevloeiing en watermolens, leidde tot vier boeiende afleveringen. Hier kan je naar de  aflevering 'Watermolenlandschappen voor de toekomst' luisteren.

Het landschap dat door een watermolen wordt beïnvloed strekt vaak ver uit. Hans de Mars, Hein Elemans en Hans Nuyttens leggen uit hoe die watermolenlandschappen interessant zijn voor de toekomst.