Het Lankheet. Boeiend bodemonderzoek

Het eerste themajaar rond 'Waterbeheer', in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen van traditionele graslandbevloeiing en watermolens, leidde tot vijf boeiende themaclips. Dit is er een van.

Het begrijpen van de bodem is cruciaal om vloeiweiden te onderhouden en beheren. Wat gebeurt er precies in de bodem van bevloeide graslanden?

In het project Sensorisch Landschap – een onderzoeksproject geïnitieerd door Overijssels Particulier Grondbezit en Landgoed het Lankheet – worden aan de hand van bodemvochtsensoren en environmental DNA - analyses niet enkel de chemische samenstelling en het organische stofgehalte van de bodem gemeten, maar ook het bodemleven en de bodembiologie.