De Oyenbrugmolen te Grimbergen. Opwekken van groene energie

Het eerste themajaar rond 'Waterbeheer', in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen van traditionele graslandbevloeiing en watermolens, leidde tot vijf boeiende themaclips.

Watermolens kunnen vandaag verschillende duurzame toepassingen krijgen. Bij de Oyenbrugmolen te Grimbergen, zet molenaar Erik bijvoorbeeld in op ecologie door het vernatten van de vallei en wekt hij tegelijkertijd groene stroom op met zijn molenrad.