De Maat in Mol. Herstel van de vloeiweiden.

Het eerste themajaar rond 'Waterbeheer', in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen van traditionele graslandbevloeiing en watermolens, leidde tot vijf boeiende themaclips. Dit is er een van.

Nadat er bijna 40 jaar niet werd bevloeid, is er in Mol heel wat werk om de bestaande structuren in volle glorie te herstellen. Met het herstel wekken de vrijwilligers zowel de biodiversiteit als de geschiedenis in het gebied tot leven! Jef en Lesley vertellen er alles over in een korte themaclip.