De Collse Watermolen. De toekomst van watermolenlandschappen

Het eerste themajaar rond 'Waterbeheer', in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen van traditionele graslandbevloeiing en watermolens, leidde tot vijf boeiende themaclips.

Watermolens en hun stuwen bepalen vaak al eeuwenlang de omgeving. Ook bij de Collse watermolen bij Eindhoven ligt een belangrijk watermolenlandschap. De kennis van de molenaar over het beheren van de stuw en de impact op het omringende landschap is steeds van generatie op generatie doorgegeven. Vandaag kan die kennis ingezet worden om een bijdrage te leveren aan een duurzaam beheer van de natte natuur rondom de molen.