Online cursus: watersystemen

De nieuwe online cursus ‘Water Systems Design: Learning from the Past for Resilient Water Futures’, georganiseerd vanuit de UNESCO Leerstoel ‘Water, Ports and Historic Cities’ bij het consortium van universiteiten Leiden-Delft-Erasmus, kijkt naar hoe erfgoed bijdraagt aan het oplossen van hedendaagse uitdagingen.

In de cursus worden de mogelijkheden en veerkrachtige toepassingen van historische watersystemen bestudeerd en geanalyseerd, met het oog op de toekomst. Wat kunnen we leren van deze historische systemen, en hoe hebben (beleids)keuzes in het verleden deze watersystemen beïnvloed? Een ander belangrijk thema in de opleiding behandelt de bewustmaking van mogelijke partners en stakeholders over de rol die water speelt in het landschap en hoe we ermee omgaan. Ten slotte zal ook het vormen van duurzame coalities en het waarderen van ruimtelijke, sociale en culturele aspecten aandacht krijgen. Overkoepelend vormen de Sustainable Development Goals het kader waarbinnen deze cursus doorgaat.

Meer weten? Op de pagina Online Learning van TU Delft is alle informatie terug te vinden!

 

 

Werkplaats Immaterieel Erfgoed
ILVO
Pulse
Human and Nature
Rivierenland
Agentschap Onroerend Erfgoed
Vlaamse Land Maatschappij
Vlaamse Milieumaatschappij
Wageningen
Meertens Instituut
Universiteit Antwerpen