Groot Onderhoud - de klimaateditie

Op 16 mei ging het Groot Onderhoud – de klimaateditie, georganiseerd door FARO, door. In de voormiddag drukte keynote speaker Valérie Trouet ons nog eens met de neus op de feiten: we moeten nù actie ondernemen. Het is aan ons om te doe-denken in plaats van te doemdenken.

De grafieken en bewijzen zijn er, maar het is duidelijk, we hebben ook verhalen nodig om in beweging te komen, bevestigde ook de tweede keynote speaker Tine Hens. Net daarin kunnen we als cultureel erfgoedsector onze verantwoordelijkheid nemen. Het is aan ons om die nieuwe toekomst te verbeelden.

In de namiddagsessie ‘Immaterieel erfgoed als hefboom voor een klimaatrobuuste samenleving’ stelden CAG-collega’s Chantal Bisschop en Laura Danckaert niet alleen ons boeiende project Water & Land voor maar gingen we samen met watermolenaarster Riet Meijer (https://www.watermolenlandschappen.nl/) en haagdichter Jeroen Rappé (www.tree-hive.be) aan de slag om alvast enkele concrete handvaten te bieden om erfgoed een actieve rol toe te kennen.

Meer weten? Kijk verder op onze website, luister naar de podcasts, bekijk de filmpjes en download binnenkort de brochures om zelf aan de slag te gaan.

Een verslag van het volledige Groot Onderhoud kan u binnenkort terugvinden op de website van FARO.

 

Afbeelding: © FARO - Dries Theuwissen

Werkplaats Immaterieel Erfgoed
ILVO
Pulse
Human and Nature
Rivierenland
Agentschap Onroerend Erfgoed
Vlaamse Land Maatschappij
Vlaamse Milieumaatschappij
Wageningen
Meertens Instituut
Universiteit Antwerpen