Brochure: Meer dan bijen houden

De brochure 'Meer dan bijen houden. Bijen, mensen en een duurzame toekomst' is net verschenen! Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) heeft deze kleurige publicatie uitgebracht en laat zien hoe bijenhouders zorg dragen voor een biodiverse omgeving.

Verschillende imkers komen aan het woord, en delen hun initiatieven op het gebied van een bij-vriendelijke aanplant van gewassen en gemeentelijk bermbeleid dat insecten ondersteunt. Met een infographic die seizoenen, bijen en mensen verbindt.

Deze brochure is een onderdeel van een breder onderzoek naar de wijze waarop immaterieel erfgoed een actieve bijdrage levert aan een duurzame omgang met onze natuurlijke omgeving. Hiermee toont dit erfgoed zijn vitaliteit en beweeglijkheid, en zijn belang voor onze huidige en toekomstige leefomgeving. Resultaten die we meenemen in het project Water & Land waar we in het tweede themajaar werken rond het thema van behoud van biodiversiteit en immaterieel erfgoedpraktijk: de imkerij.

De brochure is gedrukt op papier met gras afkomstig van bij-vriendelijke bermen, maar ook je kan hem (gratis) digitaal lezen op de website van KIEN.

Werkplaats Immaterieel Erfgoed
ILVO
Pulse
Human and Nature
Rivierenland
Agentschap Onroerend Erfgoed
Vlaamse Land Maatschappij
Vlaamse Milieumaatschappij
Wageningen
Meertens Instituut
Universiteit Antwerpen