Blue Paper: Intangible Heritage to Strengthen Local Water Management

Het nieuwe nummer van Blue Papers. Tijdschrift over de complexe relatie tussen water, cultuur en erfgoed is verschenen. Blue Papers wil met zijn wetenschappelijke artikelen bijdragen aan de ontwikkeling van inclusieve en duurzame toekomstige watersystemen. In het tijdschrift kregen we de kans om enkele inzichten van het project Water & Land te presenteren. Het artikel kan je hier downloaden. 

Immaterieel cultureel erfgoed (ICH) kan een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van biodiversiteitsverlies en watertekorten als gevolg van klimaatverandering, met de nadruk op lokaal waterbeheer, zoals de resultaten van het eerste themajaar van het project Water & Land aantonen. Bepaalde vormen van levend erfgoed bevatten waardevolle kennis en praktijken die dienen als adaptieve strategieën in een veranderende omgeving. Door beoefenaars met specifieke plaatsen en met elkaar te verbinden en zo een brug te slaan tussen de vorige en toekomstige generaties, kan ICH lokale kennis en ervaring in het veld brengen.

Voorbeelden, zoals irrigatie van grasland, watermolens en het aanleggen van heggen, illustreren traditionele praktijken die opnieuw zijn geïntroduceerd vanwege hun potentiële rol in waterbeheer en het creëren van een klimaatrobuust landschap. De waardevolle inzichten van ‘burgerwetenschappers’ die deze traditionele technieken gebruiken, worden echter vaak over het hoofd gezien door beleidsmakers en academici.

Werkplaats Immaterieel Erfgoed
ILVO
Pulse
Human and Nature
Rivierenland
Agentschap Onroerend Erfgoed
Vlaamse Land Maatschappij
Vlaamse Milieumaatschappij
Wageningen
Meertens Instituut
Universiteit Antwerpen