Kijken

De Watering in Lommel-Kolonie. Kansen voor de toekomst

Hoewel het een oude landbouwtechniek is, biedt graslandbevloeiing heel wat kansen voor de toekomst. Witteraars Jan en Luc vertellen ons er alles over.

De Oyenbrugmolen te Grimbergen. Opwekken van groene energie

Watermolens kunnen vandaag verschillende duurzame toepassingen krijgen. Bij de Oyenbrugmolen te Grimbergen, zet molenaar Erik op ecologie en energie.

De Maat in Mol. Herstel van de vloeiweiden.

Nadat er bijna 40 jaar niet werd bevloeid, is er in Mol heel wat werk om de bestaande structuren in volle glorie te herstellen. Met het herstel wekken de vrijwilligers zowel de biodiversiteit als de geschiedenis in het gebied tot leven!

De Collse Watermolen. De toekomst van watermolenlandschappen

Watermolens en hun stuwen bepalen vaak al eeuwenlang de omgeving. Ook bij de Collse watermolen bij Eindhoven ligt een belangrijk watermolenlandschap.

Het Lankheet. Boeiend bodemonderzoek

Het begrijpen van de bodem is cruciaal om vloeiweiden te onderhouden en beheren. Wat gebeurt er precies in de bodem van bevloeide graslanden?

Werkplaats Immaterieel Erfgoed
ILVO
Pulse
Human and Nature
Rivierenland
Agentschap Onroerend Erfgoed
Vlaamse Land Maatschappij
Vlaamse Milieumaatschappij
Wageningen
Meertens Instituut
Universiteit Antwerpen