Kennis

Bekijk, luister en lees hier meer over erfgoed en klimaat, concrete tips en projectresultaten. Wat zeggen erfgoeddragers zelf? En wat denken experts over het inzetten van immaterieel erfgoed in klimaatuitdagingen?

Vloeiweiden. Verdwenen in het landschap.

In deze eerste aflevering zoeken we uit hoe het komt dat een techniek die vroeger in grote delen van Europa werd beoefend, vandaag uit het zicht en uit het geheugen is verdwenen?

De Watering in Lommel-Kolonie. Kansen voor de toekomst

Hoewel het een oude landbouwtechniek is, biedt graslandbevloeiing heel wat kansen voor de toekomst. Witteraars Jan en Luc vertellen ons er alles over.

Watermolens en duurzaamheid

In deze aflevering vertrekken we van de kennis van de watermolenaars, niet alleen over hun molen, maar ook over hun omgeving. We vroegen molenaars en waterloopbeheerders wat maakt dat een watermolen duurzaam kan zijn.

De Oyenbrugmolen te Grimbergen. Opwekken van groene energie

Watermolens kunnen vandaag verschillende duurzame toepassingen krijgen. Bij de Oyenbrugmolen te Grimbergen, zet molenaar Erik op ecologie en energie.

Vloeiweiden. Kansen voor de toekomst

In deze tweede aflevering stellen we ons de vraag waarom de techniek van traditionele graslandbevloeiing vandaag nog belangrijk is of kan zijn.

De Collse Watermolen. De toekomst van watermolenlandschappen

Watermolens en hun stuwen bepalen vaak al eeuwenlang de omgeving. Ook bij de Collse watermolen bij Eindhoven ligt een belangrijk watermolenlandschap.

Watermolenlandschappen voor de toekomst

Het landschap dat door een watermolen wordt beïnvloed strekt vaak ver uit. Onderzoekers en beheerders leggen ons uit hoe die watermolenlandschappen interessant zijn voor de toekomst.

De kracht van watermolenlandschappen

Hoe kan de kennis over het beheer van watermolenlandschappen bijdragen aan een klimaatrobuuste toekomst? Deze vraag staat centraal in de brochure 'De kracht van watermolenlandschappen voor een klimaatrobuuste toekomst'.

De Maat in Mol. Herstel van de vloeiweiden.

Nadat er bijna 40 jaar niet werd bevloeid, is er in Mol heel wat werk om de bestaande structuren in volle glorie te herstellen. Met het herstel wekken de vrijwilligers zowel de biodiversiteit als de geschiedenis in het gebied tot leven!

Het Lankheet. Boeiend bodemonderzoek

Het begrijpen van de bodem is cruciaal om vloeiweiden te onderhouden en beheren. Wat gebeurt er precies in de bodem van bevloeide graslanden?

Traditionele graslandbevloeiing voor de toekomst

De kennis over het beheer van vloeiweiden en de techniek van graslandbevloeiing kan  bijdragen in actuele klimaatuitdagingen. De brochure 'Traditionele graslandbevloeiing voor een klimaatrobuuste toekomst' vertelt er meer over.

Werkplaats Immaterieel Erfgoed
ILVO
Pulse
Human and Nature
Rivierenland
Agentschap Onroerend Erfgoed
Vlaamse Land Maatschappij
Vlaamse Milieumaatschappij
Wageningen
Meertens Instituut
Universiteit Antwerpen