Imkerij

Imkerij

Eeuwenoud en bezield door biodiversiteit

Imkers kunnen een heel belangrijke rol spelen in een klimaatrobuuste toekomst. Door hun honingbijen te koesteren, dragen ze tegelijk ook zorg voor hun omgeving en kunnen ze voldoende voedsel voorzien voor zowel de honingbijen als allerlei andere bestuivers. Daarenboven hebben imkers een signaalfunctie. Als het slecht gaat met de honingbij, worden ook andere insecten bedreigd. Het eeuwenoude vakmanschap van de imker is daarom cruciaal, en kan hand in hand met onderzoek en technologische innovaties bijdragen aan een duurzame toekomst.

Zowel in Vlaanderen als in Nederland zijn er grote aantallen bijenhouders actief, en zijn beginnerscursussen enorm populair. Aan imkers dus geen gebrek. Voor het project Water & Land werkten we samen met een aantal van hen, alsook met onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen. In Nederlands is het bijenhouden reeds erkend als immaterieel cultureel erfgoed en prijkt het op de Inventaris, in Vlaanderen kreeg het vakmanschap al een plekje op het platform.

Deze pagina is nog in opbouw, we verwerken momenteel nog alle verzamelde informatie tot een boeiend, mooi en bevattelijk eindresultaat. 

Volg ons via Instagram, Facebook of LinkendIn en blijf op de hoogte van ons project!

Werkplaats Immaterieel Erfgoed
ILVO
Pulse
Human and Nature
Rivierenland
Agentschap Onroerend Erfgoed
Vlaamse Land Maatschappij
Vlaamse Milieumaatschappij
Wageningen
Meertens Instituut
Universiteit Antwerpen